+ 38 044 496 86 96

+ 38 044 496 86 96

Плани сьогодні – реальні проекти завтраВиробнича безпека

Відповідно до затверджених Стандартів корпоративної соціальної відповідальності, здоров’ю та безпеці співробітників приділяється першочергова увага. Особливої актуальності це питання набуває на виробничих об’єктах Групи.

Виробнича безпека на виробництві забезпечується комплексом організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Політика виробничої безпеки Групи базується на таких правилах:

  • оснащення робочих місць відповідно до регуляторних вимог з охорони праці;
  • проведення інструктажу з безпеки праці (частота навчання залежить від специфіки роботи);
  • наявність на виробничих підприємствах спеціального співробітника, який відповідає за процеси охорони праці;
  • забезпечення співробітників всіма необхідними індивідуальними засобами захисту;
  • періодичне проведення медичних оглядів;
  • перевірка робочих місць на відповідність нормам охорони праці зовнішніми організаціями;
  • дотримання відповідності технологічного обладнання та процесів основним вимогам безпеки.

При отриманні виробничої травми або нещасному випадку на виробництві потерпілий працівник має право на матеріальну допомогу за рахунок підприємства.

Кожен працівник підприємства має право на отримання матеріальної соціальної допомоги в разі тяжкої хвороби його або членів його сім’ї.

Оскільки розвиток культури безпеки праці є безперервним процесом, керівництво Групи постійно працює над поліпшенням практики і процедур охорони праці на всіх підприємствах.

Зокрема, здійснюється систематичний контроль за безпекою на виробництві та відбувається взаємодія з державними органами контролю і нагляду в питаннях виробничої безпеки.