+ 38 044 496 86 96

+ 38 044 496 86 96

Плани сьогодні – реальні проекти завтраВідповідальність

Корпоративна соціальна відповідальність є добровільно взятим на себе обов’язком Aurum Group відповідати за свою діяльність перед суспільством і вносити вклад у його розвиток.

Предметом корпоративної соціальної відповідальності є проекти розвитку різних сфер соціального життя, що представляють інтереси суспільства, і не суперечать цілям і завданням діяльності Групи.

Основними принципами є добровільність, інтегрованість у бізнес-стратегію, системність, користь для всіх зацікавлених сторін та вклад у процес сталого розвитку суспільства.

Метою реалізації програм корпоративної соціальної відповідальності є створення сприятливого соціального клімату для ведення успішної бізнес-діяльності Групи і її підприємств.

Критеріями відбору та проведення заходів у цій сфері являються:

  • відповідність бізнес-завданням і довгостроковій стратегії бізнесу,
  • економічна доцільність,
  • певний кінцевий термін інвестування,
  • якісна зміна ситуації,
  • створення довгострокового позитивного ефекту,
  • cистемність діяльності,
  • cтійкість результату.

Підприємства Групи не беруть участі в політичних проектах, а також не підтримують комерційні програми, які можуть заподіяти шкоди навколишньому середовищу, зашкодити здоров’ю громадян, порушити права людини, або спровокувати громадські конфлікти тощо.