+ 38 044 496 86 96

+ 38 044 496 86 96

Плани сьогодні – реальні проекти завтраНавколишнє середовище

Діяльність підприємств Aurum Group пов’язана з істотним впливом на навколишнє середовище. Для мінімізації впливу на підприємствах розробляють і реалізують екологічні програми, метою яких є зниження існуючого і потенційного впливу на навколишнє середовище.

Ці програми в повній мірі відповідають прагненню України дотримуватися європейських тенденцій у природоохоронній сфері.

Основна діяльність Групи в сфері підвищення енергоефективності виробництва зосереджена в наступних областях:

  • капітальний ремонт і реконструкція технологічного обладнання,
  • заміна неефективного обладнання на нове і менш енергоємне,
  • впровадження енергозберігаючих технологій,
  • удосконалення технологічних процесів,
  • використання супутніх газів,
  • здійснення організаційних заходів з раціонального використання енергетики.

Додатково до традиційних екологічних програм, підприємства впроваджують нові технології, що дозволяють не допускати утворення забруднень, або залучати відпрацьовані ресурси для повторного виробничого циклу.

Переробка відходів, очищення води
З метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище підприємства Групи контролюють і, за можливістю, мінімізують витрати водних ресурсів і обсяги відходів, що утилізуються.